Varför är det bra med inverter?

Inverterkompressor är standard på Panasonics nya värmepumpar och något som kan ge dig en större besparing och mer effektiv uppvärmning.

Vad är inverter?

En inverterkompressor kallas på svenska ofta för varvtalsreglerad kompressor. Detta innebär att regleringen är steglös. Förr kunde en kompressor ofta bara växla mellan att vara på eller av. Detta gav en ojämn uppvärmning och mycket energi gick åt till att starta upp processen om och om igen. Idag är inverter mycket vanligt. Kompressorn kan då köras i den takt som behövs utifrån det aktuella behovet i huset. Hastigheten kan anpassas.

Skillnad mellan inverter och vanlig kompressor

Det vita sträcket visar hur det fungerar med inverterkompressor. Måltemperaturen uppnås snabbt och förblir stadig. Utan inverter blir det ömsom för kallt och ömsom för varmt, vilket illustreras av det svarta strecket.

Panasonic Inverter+

Panasonics Inverter+ kan minska energiförbrukningen med hela 64 % vid uppvärmning. Vid kylning är siffran istället 50 %. Med Inverter+ får du en jämnare temperatur och sparar dessutom energi. Måltemperaturer nås dessutom på halva tiden.

Se till att du köper en inverter

Om du köper en ny värmepump är det därför ett självklart val med inverter. Inverter-tekniken kan spara mycket energi. Energibesparing innebär billigare elräkningar och mer pengar kvar i plånboken att lägga på annat.