Vad är SCOP?

I de tekniska specifikationerna och på energimärkningen anges luftvärmepumpens SCOP-värde, men vad betyder det egentligen?

Tidigare användes COP-värde

Tidigare använde man sig av COP-värdet som står för Coefficient of Performance. COP-värdet redovisade hur mycket mer energi man får från värmepumpen mot den energi som den förbrukar. Den ger värme men förbrukar el. COP-värdet mättes vid 20 grader inomhus och 7 grader utomhus.

SCOP-värdet är en vidareutveckling

COP-värdet ledde till att många tillverkare optimerade sina luftvärmepumpar för drift vid 7 grader och många gånger hade värmepumpar som var ganska dåliga i minusgrader. För att ge en mer rättvisande bild och en bättre utveckling av luftvärmepumparna på marknaden skapades SCOP-värdet. S i SCOP står för Seasonal och är ett genomsnittligt värde för en säsong.

SCOP för rätt zon

SCOP-värdet kan mätas för tre olika zoner i Europa, men det finns bara krav på att den mellersta zonen, som motsvarar klimatet i Strasbourg, ska redovisas. Ofta redovisas SCOP-värdet för mellersta zonen i Europa i de tekniska specifikationerna i de tekniska specifikationerna, utan att det specificeras närmare. Detta innebär naturligtvis att en värmepump med ett högt SCOP-värde för Mellaneuropa inte nödvändigtvis ger den bästa besparingen i Norrland.

Säger inget om effekten

Det är också viktigt att veta att SCOP-värdet är en jämförelse mellan förbrukning och den effekt man får. Ett bra värde betyder inte nödvändigtvis att du får mycket effekt.  Ett bra COP-värde vid låga temperaturer ger ingen bra besparing, om du måste komplettera med alla elelement i huset för att det ska blir varmt. Det du behöver är en värmepump som ger en bra effekt vid låga temperaturer, helst i kombination med bra COP-värden vid låga temperaturer eller ett bra SCOP-värde, helst i den kalla zonen.

Riktigt låga temperaturer ingår inte

Det är också bra att veta att riktigt låga temperaturer inte ingår i SCOP-värdet. Man mäter COP-värdet vid olika temperaturer och viktar dem olika vid framräkningen av ett genomsnittligt värde. Men den lägsta temperaturen man mäter är -7 grader. I många delar av Sverige vill man gärna veta att luftvärmepumpen ger en god effekt vid lägre temperaturer än så. Dessutom är det bra att titta på vilken som är den lägsta garanterade temperaturen som luftvärmepumpen ger värme vid.