Test av HE9PKE

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har testat  de nya Panasonic Flagship (HE) värmepumparna. Panasonics slutsats är att det är de bästa värmepumparna någonsin.

Höga SCOP-värden

Panasonic Flagship testades för klimatet i Malmö, Borås och Luleå. Enligt testet fick Panasonics värmepumpar ett SCOP-värde på 4,63 i Malmö. I Borås var värdet 4,13 och i Luleå 2,53. Det är de uppgifter som för närvarande presenterats från testet. Förhoppningsvis kommer det snart mera.

Tidigare värmepump hade bra testvärden

Att Panasonics luftvärmepumpar får bra resultat i SP:s och Energimyndighetens tester är egentligen ingen stor nyhet. Även tidigare har Panasonics värmepumpar uppvisat riktiga toppresultat. Panasonic HE9NKE hade mycket imponerande testresultat för mindre hus i alla delar av Sverige. Den större 12:an testades aldrig, men är ju mer anpassad för de större husen.

Nytt sätt att mäta

Panasonics värmepumpar har testats enligt en ny metod. Uppvärmningsbehoven för husen i de olika områdena är inte heller densamma som tidigare. SCOP-värdena som anges är mycket imponerande, frågan är dock hur man kan jämförbara med tidigare resultat.

Testresultatet har fortfarande inte presenterats på Energimyndighetens hemsida.