Spara mer med Econavi

Med Panasonics Econavi-funktion kan du spara ännu mer pengar. Econavi känner av förutsättningarna i rummet och anpassar funktionen därefter. På så vis kan systemet se till att onödiga energiförluster minskar.

5 olika funktioner i en

Econavi-systemet består egentligen av fem olika funktioner, som alla samverkar, för att dra ned på onödig energikonsumtion.

1. Temperaturvåg

Econavi innehåller ett rytmiskt temperaturkontrollerande mönster, som sparar energi, utan att för den sakens skull minska komforten. Temperaturvågen är utvecklad efter forskningens uppgifter om människans fysiologiska förmåga till anpassning.

2. Områdesavsökning

Systemet känner också av var i rummet det finns människor och kan därför anpassa luftflödet efter var det finns människor.

3. Aktivitetsavkänning

Econavi känner också av mängden aktivitet i rummet och kan på så vis anpassa effekten efter vad som faktiskt behövs.

4. Avsaknadsavkänning

Econavi-systemet känner också av, ifall det inte är någon människa närvarande och anpassar då effekten efter det minskade behovet. På så vis kan man spara mycket pengar.

5. Solljusavkänning

Econavi känner också av solljusets intensitet och kan på så vis anpassa effekten efter vad som krävs i de aktuella förutsättningarna. Denna anpassning sker både vid uppvärmning och kylning.

Ökad besparing

Econavi-systemet är en avancerad teknisk lösning, med målet att du ska kunna spara ännu mer pengar. Kanske är det Econavi-systemet som är anledningen bakom Panasonics lyckade resultat i Energimyndighetens tester?