Service av Panasonic luftvärmepump

Det behövs en del service av en Panasonic luftvärmepump, för att bibehålla en hög effekt och besparingsnivå. Vissa moment kan du utföra själv.

Varför ska jag serva min Panasonic värmepump?

Smuts letar sig in i värmepumpen och det påverkar helt enkelt hur bra värmepumpen fungerar. All smuts fastnar inte i värmepumpens filter. En del smuts letar sig längre in i själva luftvärmepumpen. Det är svårt att rengöra på ett bra sätt, inne i värmepumpen, utan att skada viktiga komponenter.

En luft/luftvärmpump hämtar värme från utomhusluften och sprider den via inomhusluften. Det säger sig självt att om luftpassagerna blockeras minskar effekten.

Mindre effekt från din Panasonic värmepump?

Du kanske tycker att värmepumpen inte längre är lika effektiv. Du kanske märker att elräkningen har gått upp, eller så känner du av att det inte längre blir lika varmt. På ett par år har värmepumpens effekt  minskat med 20-30 %.

service av luftvärmepump

Unken lukt från din värmepump?

Detta kan hända om det finns damm inne i luftvärmepumpen och man kör luftkonditionering med värmepumpen. I vanliga fall förs kondensvattnet, som bildas i innedelen ut genom dräneringsröret. Finns det damm inuti din Panasonic luftvärmepump, kan fukten fastna i dammet och detta kan i värsta fall leda till att det bildas mögel. Mögel, som sedan sprids effektivt i hela hemmet med hjälp av fläktarna i luftvärmepumpen. Problemet är dock lätt åtgärdat, genom service av värmepumpen.

Högre ljud från luftvärmepumpen?

Det kan också vara så att värmepumpen har börjat låta mer. Det kan finnas lager med smuts mellan rörliga delar i värmepumpen och därför ökar ljudet.

Vad brukar ingå i en service?

Vid service av värmepump ingår helt enkelt en ordentlig genomgång av din Panasonic luftvärmepump. Värmepumpen rengörs på djupet och dess funktioner kontrolleras och optimeras.

  • Panasonic luftvärmepump plockas isär och rengörs på djupet
  • Komponenternas funktion kontrolleras.
  • Kontroll av funktion för värme och kyla
  • Effektmätning i värme- och kylläge
  • Kontroll av läckage

Vad ska jag tänka på när jag beställer service?

Det kan vara idé att jämföra olika företag och se vilken service de erbjuder. Vissa företag erbjuder speciella serviceavtal och andra erbjuder olika storlekar på service. Du kanske vill göra lite mer själv eller så tycker du det är skönt att få det bästa resultatet. Försök hitta ett erbjudande som passar dina behov.

Kontakta oss via vårt kontaktformulär, om du vill ha hjälp med service av Panasonic luftvärmepump. Du kan också ringa till oss på 0770-777 600.

Hur ofta behövs service?

Service behövs med 2-3 års mellanrum. Det beror till viss del på hur dammigt det är runt värmepumpen. Dessutom beror det på hur väl du tar hand om din Panasonic värmepump. Sköter du värmepumpen väl, kan det gå längre tid mellan servicetillfällena.

Tänk på att det är onödigt att vänta för länge. Har värmepumpens effekt minskat, syns det tydligt på elräkningen och det är onödigt att vänta ytterligare en säsong.

Vilket underhåll kan jag utföra själv?

Det viktigaste underhållet, är att göra rent filtren i innedelen ungefär varannan vecka. Du kan tvätta eller skölja filtren försiktigt med vatten. De ska sedan torka i skugga. Dessutom ska du göra rent Nanoe-G generatorn med en bomullspinne en gång i halvåret. Närmare instruktioner finner du i din manual.

Sen ska utedelen hållas fri från blockeringar i form av löv, smuts, snö och is. Vid avfrostning av utedelen kommer det ut vatten från utedelen och om vattnet inte har möjlighet att rinna undan blir det is (om temperaturen ute är låg). Det kan bildas mycket is under maskinen och i värsta fall så mycket att det når upp till själva värmepumpen, vilket kan leda till skador. Se alltså till att vattnet har möjlighet att rinna undan.

Felsökning Panasonic Värmepump

Om du tycker din värmepump beter sig underligt kan du på de flesta luftvärmepumpar från Panasonic utföra en egen felsökning med din fjärrkontroll. Detta är dock inte något som ska ersätta en service och är det något fel skall detta givetvis åtgärdas av en certifierad installatör eller tekniker, och inte något du ska åtgärda själv.

Felsökning hemma av din Panasonic värmepump

Fjärrkontroll Panasonic Värmepump
På din fjärrkontroll bör du kunna hitta en knapp som det står Check på , och om du ser på fjärrkontrollen hör den inte till de vanliga knapparna. För att trycka på denna knapp behöver du ett spetsigt föremål, exempelvis en penna. För att det ska fungera bör du hålla in knappen i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot värmepumpen. Du vet att du kan släppa knappen när det piper till och standardfönstret i displayen på fjärrkontrollen försvinner.

Standardfönstret har nu ersatts med en lista med felkoder. Du bläddrar upp och ner i listan med knapparna med pilarna och vid varje felkod bör det pipa en gång. Piper det fyra gånger när du passerar en felkod innebär det att det är ett fel. Ett tips kan då vara att anteckna ner felkoden och fortsätta vidare i listan.

Några av felkoderna kan du åtgärda själv och vissa felkoder måste åtgärdas av en fackman. Vissa av felkoderna tillåter en fortsatt drift och vissa av koderna kräver en direkt åtgärd. Ring din återförsäljare. berätta om felen, så kan de hjälpa dig att gå vidare med problemet.

Beställ felsökning

Du kan beställa en felsökning av din värmepump om den inte fungerar som den ska.