Installation av Panasonic luftvärmepump

När du köper en Panasonic luftvärmepump, måste den naturligtvis också installeras. Luft/luftvärmepumpar är jämförelsevis lätta att installera, men bör installeras av en utbildad installatör.

Varför ska en installatör installera min värmepump?

Panasonic luft/luftvärmepumpar har en köldmediekrets som går mellan innedelen och utedelen. För att handskas med köldmedium krävs att man är en certifierad kyltekniker – enligt svensk lag. Du får helt enkelt inte koppla köldmediekretsen själv.

Dessutom är installatören van vid att installera värmepumpar. En installation innehåller många viktiga moment och det är viktigt att allt utförs på rätt sätt. En felinstallerad värmepump har ofta en mindre effekt än optimalt. Dessutom riskerar man exempelvis fuktskador, vid en felaktig installation.

Vill du ha hjälp med installation till Panasonic luftvärmepump? Kontakta oss, via vårt kontaktformulär eller ring 0770-777 600.

Hur går en installation till?

Vid installation börjar du och installatören med att bestämma var din Panasonic luftvärmepump ska placeras. Du har kanske tänkt ut en bra plats och installatören bidrar med sin expertis.

Täckkanaler för rördragning.

För en snygg installation, döljs rören mellan delarna av täckkanaler.

Sen ska de båda delarna monteras. Innedelen fästs på väggen, utedelen placeras på konsoler, med vibrationsdämpare mellan, för att säkra minimalt med ljud. I vissa fall väljer man att istället placera utedelen på ett markstativ.

Ett hål borras genom väggen så ledningar och rör kan dras mellan de båda delarna. Allt kopplas ihop. Rören täcks med täckkanaler, så det blir mer estetiskt tilltalande.

När allt kopplats samman vakuumsugs enheten, innan köldmediet släpps på. Innan installatören är färdig med sitt arbete, testas värmepumpens funktioner och installatören ger dig instruktioner om hur värmepumpen fungerar.

Vad ingår i installationen?

Till luft/luftvärmpumpar säljs ofta standardinstallation. Vad som krävs vid installation på olika platser skiljer sig ganska lite och vanligen räcker det med vanlig standard. Skulle det krävas något extra, får man helt enkelt betala extra för det momentet. Därför är det viktigt att veta om allt du behöver ingår i installationen.

Det arbete som krävs vid installationen ska ingå, liksom att installatören tar med sig de verktyg som krävs vid installationen. Vanligen ingår även installatörens restid i priset för en standardinstallation, men det gäller inte hos alla företag. Materialet som krävs vid installationen, brukar också ingå vid köp av en standardinstallation för luftvärmepump.

Materialet som bör ingå är:

 • Ca 4 meter köldmedierör
 • Täckkanaler för rören mellan delarna
 • Väggkonsoler till montering av utedel
 • Vibrationsdämpare för montering av utedel

Vad ingår inte i standardinstallation?

Oftast finns vissa restriktioner vid installation. Exempelvis brukar det ingå håltagning i material som trä och gips, men inte betong eller sten. Det är också vanligt med begränsningar för hur högt utedelen kan placeras. Eldragning brukar inte ingå i installationen, utan luftvärmepumpen använder en helt vanlig stickkontakt.

Vad ska jag tänka på?

 • El: Eftersom eldragning inte ingår i standardinstallation av Panasonic värmepump, är det viktigt att du har ett ledigt jordat uttag i anslutning till den plats där värmepumpen ska placeras. Vill du ha en fast elinstallation, kan du också kontakta en elektriker eller höra med installatören om det finns möjlighet att köpa till denna tjänst.
 • Städning: Se till att platsen där din Panasonic luftvärmepump ska installeras är städad och åtkomlig.
 • Placering: Din värmepump bör placeras centralt och öppet i hemmet för bästa effekt. Utedelen skall placeras så nära innedelen som möjligt, helst inom 6 meter. Längre rördragning riskerar att minska effekten.
 • ROT-avdrag: Du kan göra ROT-avdrag för arbetskostnaden (inte materialet) vid en installation. Ta reda på om du har möjlighet att utnyttja ROT-avdraget och lämna in de uppgifter som krävs till installatören. Sedan årsskiftet 2015/2016 är ROT-avdraget på 30 % av arbetskostnaden.

Vad ingår i en ”Standardinstallation” för en luftvärmepump?

Detta skiljer sig naturligtvis lite mellan olika företag.

Detta brukar ingå:

 • För standardinstallationen specificeras vilken typ av värmepump det gäller – exempelvis hur många innedelar.
 • En maximal rörlängd anges – vanligtvis 4 meter.
 • Täckkanaler motsvarande rörlängden.
 • 5 meter kondensvattenslang
 • Väggkonsol samt gummibussningar / vibrationsdämpare för utomhusdel
 • Placering av utedel max 1,5 m från marknivå.
 • Inomhusdel monteringshöjd max 3 m.
 • Håltagning genom yttervägg av trä, leca och tegel.
 • Igångsättning och test av värmepump
 • Instruktion till kund om handhavande
 • Grovstädning

Något som inte ingår är skottning och bortplockning av materiel som står i vägen för installationen och detta måste du som kund därför förbereda inför installationen.

Pris på installation

Priserna varierar en hel del men brukar kosta runt 6000-7000 kronor. Köper man sin luftvärmepump av någon av de stora internetbaserade värmepumpsåterförsäljarna brukar en standardinstallation kosta något under 6000 kronor.

För den del av kostnaden som är arbete kan man söka ROT-avdrag. 30% av arbetskostnaden drar installatören av direkt på fakturan. För standard-installationer av luftvärmepumpar är detta vanligen redan specificerat.

1 thought on “Installation av Panasonic luftvärmepump”

Comments are closed.