Mobilstyrning till Panasonic luftvärmepump

Styr din luftvärmepump via mobilen

Något som är populärt bland sommarstugeägare och garageägare är att kunna fjärrstyra sin värmepump via mobilen. Det finns nu olika typer av mobilstyrningar till i princip alla värmepumpsfabrikat.

Mobilstyrning till Panasonic luftvärmepump

Fjärrstyrning är som en fjärrkontroll

Med olika typer av fjärrstyrning får man i stort sätt samma funktioner som finns på fjärrkontrollen, t.ex:

  • Stänga av och sätta på värmepumpen
  • pumpläge (auto, värme, kyla, avfuktning, underhållsvärme)
  • Ställa in önskad temperatur
  • Styra fläkthastigheten

Ta emot varningar vid problem

Man får även funktioner som inte finns på fjärrkontrollen, men som är väldigt användbara när man vill övervaka sin stuga eller hus på distans:

  • Låg rumstemperatur: Man kan få en varning ifall temperaturen i stugan under- eller överstiger det värde man förinställt. Är man rädd att vattenrören skall frysa sönder kan man ställa in temperaturvarningen på exempelvis 5 grader. Går temperaturen under det så får man ett sms och blir på så vis varnad ifall det är risk för frostskador.
  • Strömavbrott: Blir det strömavbrott får man ett meddelande och blir på så vis varnad att värmen kan försvinna när värmepumpen eller elementen inte får ström.
  • Strömavbrott och temperaturfall: Med Climatechs fjärrstyrning får du dessutom varningar vid strömavbrott för varje 2°C temperaturen sjunker under 10°C.
  • Värmepumpens underhållsintervall: Man kan ställa in under vilka intervall värmepumpen kan behöva service. Därmed slipper man tänka på det själv när man får en påminnelse via sms.

SMS-styrning vs WiFi-styrning

Nu har WiFi-styrning blivit mycket populärt bland värmepumpstillverkarna, men för dig som har en sommarstuga är det fortfarande sms-styrning som är bäst. Vi förklarar varför.

  • Du slipper dyra WiFi-abonnemang i sommarstugan, när ingen är på plats.
  • Du blir varnad vid strömavbrott!

Varning vid strömavbrott

WiFi-styrning kan inte varna vid strömavbrott. Om det är strömavbrott ligger ju även WiFi-uppkopplingen nere. Men SMS fungerar ändå och dosan drivs av ett batteri, under tiden. Med en luftvärmepump och el-element som backup riskerar stugan att få stora skador vid strömavbrott i minusgrader. Genom att du får varningar till din mobil, har du möjlighet att vidta åtgärder. Kanske kan du åka dit och elda lite om strömavbrottet blir långvarigt, eller så kanske du kan ringa en granne, som kan titta till stugan åt dig.