Luftvärmepumpar

Det finns tre typer av luftvärmepumpar: väggmodeller, golvmodeller och värmepumpar med flera innedelar. Vissa modeller kan man även fästa i taket.

lg-2.jpg      golvmodell-2.jpg    2-innedelar-4.jpg

Bild:   Väggmodell, Golvmodell & modell med värmepump med flera innedelar.

Luftvärmepumpar – för energisnål uppvärmning

Här ger vi dig svaren på din frågor om luftvärmepumpar:

Vilken luftvärmepump skall jag välja

Vad skall jag tänka på innan installationen

Vilka modeller finns det att välja på

Hur vet jag om värmepumpen är anpassad för Svensk klimat

Var skall jag köpa min luftvärmepump

Läs även vår FAQ för luftvärmepumpar – snabba svar på vanliga frågor.

Populära luftvärmepumpar

CS_NE9JKE.png
Panasonic NE-modeller

pavp_10.jpg
Toshiba Polar

liten_nocria-2.jpg
Fujitsu Nocria

Tillverkare av luftvärmepumpar

lite_panasonic_logo.jpg

lite_toshiba_logo.jpg

liten_mitsubishi_me_logo.jpg

lite_fujtisu_logo-2.jpg

Typer av värmepumpar

Det finns tre typer av värmepumpar: uteluftvärmepump, frånluftsvärmepump och bergvärmepump.Här beskrivs de tre typerna.

Uteluftvärmepump

Det finns det två typer av, luft-vattenvärmepump och luft-luftvärmepump. Luft-luftvärmepump kallas ofta för komfortvärmepump då den kan reverseras till att fungera som luftkonditionering. Komfortvärmepumpen har, om den är rätt dimensionerad, i princip tillräcklig bra verkan för att kunna värma upp en villa på ca 100- men det förutsätter i praktiken att huset har en öppen planlösning och att utetemperaturen inte faller under 20 minusgrader. Panasonic luftvärmepumpar är de vanligaste i de Svenska hemmen. Luft-vattenvärmepumpen överför värmen till det vattenburna värmesystemet i huset (det vill säga radiatorerna) men samma problem gällande utetemperaturer under 20 minusgrader. En negativ effekt är att utomhusdelen bullrar. Hur mycket varierar mellan olika modeller och fabrikat. Ytterligare en nackdel är att uteffekten minskar när utomhus-temperaturen sjunker, detta innebär att värmepumpen levererar minst effekt när den behövs som mest. I likhet med kylskåp med bakvänd effekt

Frånluftsvärmepump

Det den enklaste och billigaste sortens värmepump, är uppbyggd så att man använder den värme som går ut från huset via ventilationen och återför den till husets värmesystem.

Bergvärmepump

Bergvärme använder det ca fyragradiga vatten som finns nere i berggrunden för värme. Effekten i en bergvärmepump är inte lika bra som i luftvärmepumpen när det är varmt utomhus men fungerar med samma effekt året runt. För att kunna ta användning av bergvärmen måste man borra ett 80- långt hål ner i marken, beroende på hur nära berget man är och hur stor effekt värmepumpen har. Bergvärme är extremt mycket dyrare än en luftvärmepump och ofta är det svårt att få igen den högre kostnaden jämfört med att istället välja en luftvärmepump.

Behöver vi i Sverige satsa på värmepumpar?

Sverige Kungliga vetenskapsakademin presenterar nu sin slutrapport om hur Sverige ska kunna bli fossilfritt till år 2050. Akademin lyfter fram värmepumpar som man anser hittills varit underskattade och beskriver utvecklingen som en tyst revolution. Om 40 år skulle eldrivna värmepumpar i villor och köpcentrum kunna stå för 25 procent av Sveriges totala värmebehov, säger professor Harry Frank i energiutskottet.​

– Till 2050 så räknar vi med att elvärmepumparna kommer att bidra med 30 terrawatttimmar, från dagens 10, säger Harry Frank på KVA.

Idag finns det runt 800 000 värmepumpar i svenska villor som tar sin energi från luften, eller berggrunden eller vatten. Ofta ger de tre gånger mer värmeenergi än man stoppar in som el. Sveriges samlade värmepumpar ger fem gånger mer förnybar energi än alla vindkraftverk i landet.

Och mer blir det. För i villor med el-element lönar det sig på bara några år att byta mot en värmepump så några statliga subventioner tror inte Harry Frank behövs, det löser sig ändå. Ökningstakten är så stor idag enligt akademins beräkningar, att inom 4 decennier skulle alltså energin från alla värmepumpar kunna stå för en fjärdel av landets värmebehov. Harry Frank igen

– Alla som installerar elvärmepumpar borde ju få ett brev från regeringen och tacka för att nu har ni ju bidragit med att vi ökat den förnybara andelen i Sverige, tycker Harry Frank

Kungliga vetenskapsakademins energiutskott tror att Sverige nästan kan bli fossilfritt till år 2050, men att det sannolikt kommer finnas en del fordon kvar som går på bensin eller diesel och att till exempel stålindustrin kommer att behöva kol till sina processer.

Akademins tidigare kritiserade slutsatser om en begränsad tillväxt av vindkraft i Sverige och globalt står fast i slutrapporten. När det gäller den kraftiga ökningen av värmepumpar till år 2050 så säger värmepumpsforskaren Jan-Erik Nowacki på Kungliga Tekniska högskolan att det är möjligt, men hänger på den politiska viljan:

– Det är inte orimligt det de säger, men det fordrar att man tycker att det är bra det här med värmepumpar. Och att nå dit innebär förmodligen också att vi inte bara värmer våra småhus med värmepumpar utan att vi också övergå till att vi värmer våra lokaler och större hus med värmepumpar i högre utsträckning, säger Jan-Erik Nowacki.

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3657848