Jämförelser mellan olika typer av värmepumpar och uppvärmningsformer

Här tar vi upp för- och nackdelar med olika värmepumpar och uppvärmningsformer.

Luftvärmepump

Utvinner värme ur uteluften. Pumpen placeras utomhus och kopplas till en innerdel som blåser ut den uppvärmda luften. Kan bidra med upp till 95% av bostadens värmebehov. Ska med fördel installeras av ackrediterad montör. Kräver inget tillstånd.

Kostnad: 7 000–25 000 kr

Fördelar

 • Billigt investering som snabbt betalar tillbaka sig
 • Normalt behövs Inga större ingrepp i huset
 • Kan ge kyla sommartid
 • Vid sidan av ved det billigaste uppvärmningsalternativet

Nackdelar

 • Kräver el

Luftvatten värmepump

Hämtar värme från uteluften. Kopplas till husets vattenburna värmeystem. Ger inte samma besparing och har inte heller lika lång livslängd som bergvärme. Kan ge en besparing på 10-20 000 kWh per år beroende på husets storlek och utetemperatur.

Kostnad: 60 000-110 000 kr beroende på modell och om det går att komplettera med en pump till en befintlig panna.

Fördelar

 • Kan halvera kostnaden för värme

Nackdelar

 • Kräver el
 • Kräver vattenburet värmesystem

Bergvärme

Hämtar värme från berggrunden och grundvattnet med en cirkulerande vätska i en slang i ett borrhål. Bekvämt sätt att sköta uppvärmningen. Behöver inte övervakas. En satsad kWh beräknas ge tre tillbaka. Kräver tillstånd från kommunen.

Kostnad: Bergvärmepump på 5–7 kWh kostar 130 000–180 000 kr, beroende av t ex borrdjup och geografiskt område.

Fördelar

 • Låga driftskostnader jämfört med el och olja

Nackdelar

 • Avancerad teknik kräver högt kunnande vid driftsstörningar
 • Kräver el
 • Hög investeringskostnad
 • Kräver vattenburet system

Får inte högre verkningsgrad vid stigande temperaturer

Solfångare

Genom solfångare cirkulerar vatten eller kylvätska som värms upp av solen. Värmen överförs direkt eller via värmeväxlare till ett värmesystem. Placeras vanligtvis på tak. En solvärmeanläggning för tappvarmvatten kan minska behovet av köpt energi med 2 000–2 500 kWh/år i typhuset där varmvattnet tidigare värmdes med enbart el. I vissa kommuner krävs bygglov för installation av solfångare inom detaljplanerat område.

Kostnad: 25 000–40 000 kr beroende på storlek

Fördelar

 • Minskar energikostnaden
 • Miljövänligt
 • Lång livslängd
 • Statliga bidrag

Nackdelar

 • Tar tid innan investeringen betalar sig

Fjärrvärme

Avgiften för att ansluta sig till fjärrvärme varierar kraftigt mellan olika fjärrvärmeleverantörer i landet.

Kostnad: Priset på fjärrvärme varierar med priset på el och oljs – och fjärrvärmebolagens önskan på vinstmarginal…

Fördelar

 • Billigare än olja och el
 • Underhållsfritt och hög leveranssäkerhet
 • Kräver inte stort utrymme
 • Ingen arbetsinsats
 • Små utsläpp av miljöskadliga ämnen

Nackdelar

 • Ingen möjlighet att välja leverantör
 • Förändrad ventilation i hus med självdrag om man tidigare har haft olje-, ved- eller pelletseldning
 • Leverantören styr priset helt på egen hand

Pelletspanna

Ett hus som behöver 20 000 kWh för uppvärmning och varmvatten förbrukar fem till sex ton pellets per år. Brännare går att koppla till oljepanna.

Kostnad: Brännare med matarskruv kostar mellan 15 000–30 000 kr. En helintegrerad panna 80 000- 120 000 kr. Kamin kostar 20 000–60 000 beroende på

modell och förutsättningar.

Fördelar

 • Pellets bidrar inte till växthuseffekten
 • Förnyelsebart
 • Panna och kamin har lång livslängd

Nackdelar

 • Sotning, askning och påfyllning tar tid
 • Kräver el
 • Kamin kräver tillsyn

Vindkraft

För ett vindkraftverk med en totalhöjd på och en rotordiameter under tre meter krävs normalt inget bygglov. Men det kan finnas anmälningsskyldighet. Dessutom ska grannarna underrättas. Kan vara svårt att få plats med på tomt i villaområde. Alternativ för sommarstugor som har gott om vind.

Kostnad: Ett verk på 5–6 kWh som kan ge 6 000–9 000 kwh kostar 150 000–200 000 kr. Till det kommer gjutning av fundament och resning av verket.

Fördelar:

 • Miljövänligt
 • Överskottsel kan säljas genom inkoppling till elnätet

Nackdelar

 • Ingen vind – ingen el
 • Kan ge ett vinande ljud

Källa: GP.se