Mer om

Installation av luftvärmepump

Vad ingår i en ”Standardinstallation” för en luftvärmepump? Detta skiljer sig naturligtvis lite mellan olika företag.

Detta brukar ingå:

 • För standardinstallationen specificeras vilken typ av värmepump det gäller – exempelvis hur många innedelar.
 • En maximal rörlängd anges – vanligtvis 4 meter.
 • Täckkanaler motsvarande rörlängden.
 • 5 meter kondensvattenslang
 • Väggkonsol samt gummibussningar / vibrationsdämpare för utomhusdel
 • Placering av utedel max 1,5 m från marknivå.
 • Inomhusdel monteringshöjd max 3 m.
 • Håltagning genom yttervägg av trä, leca och tegel.
 • Igångsättning och test av värmepump
 • Instruktion till kund om handhavande
 • Grovstädning

Något som inte ingår är skottning och bortplockning av materiel som står i vägen för installationen och detta måste du som kund därför förbereda inför installationen.

Pris på installation

Priserna varierar en hel del men brukar kosta runt 6000-7000 kronor. Köper man sin luftvärmepump av någon av de stora internetbaserade värmepumpsåterförsäljarna brukar en standardinstallation kosta något under 6000 kronor.

För den del av kostnaden som är arbete kan man söka ROT-avdrag. 30% av arbetskostnaden drar installatören av direkt på fakturan. För standard-installationer av luftvärmepumpar är detta vanligen redan specificerat.