Mer om

Installation av luftvärmepump

Vad ingår i en ”Standardinstallation” för en luftvärmepump?

 • Med standardinstallation av luft/luftvärmepump avses en pump i storleken 3-7 kW.
 • En rörlängd av max fem meter
 • Täckkanaler med max. fem meters längd
 • 5 meter kondensvattenslang
 • Väggkonsol samt gummibussningar för utomhusdel, placering max 1,5 m från marknivå.
 • Inomhusdel monteringshöjd max 2.5 mSäkerhetsbrytare, elkabel (matarkabel) max 15 meter från el-central till pump.
 • Håltagning genom yttervägg av trä och tegel, övriga se tillkommande kostnader.
 • Tätning av väggenomföring, fasadskador ersätts ej
 • Igångsättning och test av värmepump
 • Instruktion till kund om handhavande
 • Resor av max 10 mil Tur och Retur från försäljningsstället
 • Grovstädning

Något som inte ingår är skottning och bortplockning av materiel som står i vägen för installationen.

Pris på installation

Priserna varierar en hel del men brukar kosta mellan 5300kr till 5900kr. Köper man av Sveriges största oberoende installationskedja får man betala för en standardinstallation 6 869kr. Köper man sin värmepump av någon av de stora internetbaserade värmepumpsåterförsäljarna brukar en standardinstallation kosta 5300kr (givetvis inkl moms).

För den del av kostnaden som är arbete kan man söka ROT-avdrag. 50% av arbetskostnaden drar installatören av direkt på fakturan.