Heatcharge – unik teknik i Panasonic VZ

Panasonic VZ9 och VZ12 är utrustade med en för marknaden helt unik teknik för energilagring. Att den nya tekniken är effektiv blir tydligt, när man inser att luftvärmepumparna uppnår SCOP-värden på en helt annan nivå än andra luftvärmepumpar på marknaden.

Konstant uppvärmning med Heatcharge

Förutom den enastående energieffektiviteten är Heatcharge-pumparna unika i att de ger värme även under avfrostning. Traditionella luftvärmepumpar gör en paus under avfrostning och hämtar värme från insidan av huset, vilket kan ge en ojämn temperatur. Faktum är att temperaturen kan fall med flera grader under avfrostning, men med Heatcharge-tekniken sjunker värmen endast minimalt. Uppvärmningen både snabb och kontinuerlig. Med en jämnare temperatur ökar bekvämligheten i hemmet.

Hur fungerar Heatcharge?

Heatcharge-tekniken innebär att den värme som kompressorn i utedelen alstrar under drift lagras. I traditionella värmepumpar är detta värme som går till spillo. Genom att lagra värmen från kompressorn kan köldmediet värmas och på så vis ökar värmeeffekten.

– Läs mer om Panasonic VZ9 och VZ12