Elanslutning till utedel eller innedel med Panasonic värmepump?

En Panasonic luftvärmepump får sin el via innedelen eller utedelen. Det beror på vilken årsmodell du har eller funderar på att köpa.

El till Panasonic värmepump

När det gäller Panasonic värmepumpar är det en del som kopplas till elen och el matas sedan från den ena delen till den andra. Antingen kopplas innedelen till elnätet eller utedelen. Vanligen kopplas elen via ett vanligt eluttag med hjälp av en stickpropp. Du kan dock välja att ta hem en elektriker för en fast installation. Värmepumpen kräver ett jordat uttag i anslutning till den del, som elen ska kopplas till.

Vanligen elanslutning till innerdel

De flesta av Panasonics värmepumpar får sin el matad på insidan till värmepumpens innedel, men för vissa modeller förekommer att elen matas till utedelen. Se till att du vet vilken del som skall ha elen kopplad till sig. Om du inte har ett lämpligt eluttag, kan du höra efter med din installatör om denne har elbehörighet och därmed får installera ett eluttag till en extra kostnad. Om inte installatören har möjlighet att hjälpa dig, måste du kontakta en elektriker.

Vad är fördelarna med el till innedel respektive utedel?

Många tycker att det är självklart att elen borde kopplas via den ena eller andra delen. De är dock inte överens om vilken del de vill koppla elen till.

En del tycker att det är bättre med innedelen. Man har kanske ett passande eluttag i anslutning till den plats där man vill att innedelen ska placeras och tycker att det är praktiskt att slippa ta hem en elektriker. Man kanske täcker elkabeln med en täckkanal, eller så har man placerat värmepumpen ovanför en dörr och drar helt enkelt elen längs med dörrkarmen.

Andra tycker att det är mer praktiskt när elen kopplas till utedelen. Man vill absolut inte dra en elkabel tvärsöver väggen i vardagsrummet och därför känns det bättre att koppla in elen via utedelen. Man slipper sladdar på insidan. Det gör inte så mycket med sladdar på utsidan och resultatet blir mer estetiskt tilltalande.

P.S. Glöm inte att undersöka vilken säkring värmepumpen kräver.