Dags att byta ut luft-luftvärmepumpen?

Om du har en äldre luftvärmepump hemma kan det vara dags att byta. Även om luft-luftvärmepumpen fungerar finns stora möjligheter att utöka besparingen rejält med mer modern teknologi.

Vanligt med Panasonic luftvärmepumpar

Panasonic är kanske den vanligaste luftvärmepumpen i Sverige och har varit det under lång tid. Det finns gott om Panasonic-värmepumpar ute i de svenska stugorna. Över en miljon enligt Panasonic, men då vet man inte om en ny modell har ersatt en gammal.

Luftvärmepumparna har blivit mycket bättre

Dagens luftvärmepumpar levererar värme på en helt annan nivå. De förbrukar mindre energi och levererar en mycket högre kapacitet. På så vis blir besparingen mycket större. En anledning till detta är att EU har ställt mycket hårda krav på värmepumpstillverkarna, för att luftvärmepumparna ska bli mer klimatsmarta. En annan skillnad är att de nya modellerna fungerar ned till mycket lägre utomhustemperaturer.

En luftvärmepump blir sämre med tiden

En luftvärmepump förlorar i effekt med tiden. Även om du sköter underhållet och beställer service med något års mellanrum slits luftvärmepumpen långsamt. I och med detta minskar effekten något med tiden. Undersökningar visar att en luftvärmepump kan förlora uppåt 30 % av sin effekt efter något år. Det är därför det är så viktigt att beställa service, men med tiden är inte ens det tillräckligt.

Lönar sig sällan att reparera

Tillslut kommer luftvärmepumpens komponenter börja gå sönder. Det kan börja låta illa om värmepumpen eller så behöver du byta ut en fläktmotor. Kostnaden för enstaka reservdelar är ofta hög i jämförelse med att köpa en ny luftvärmepump, och med tanke på de andra fördelarna en ny maskin ger, är en ny luftvärmepump att föredra. Att reparera en gammal luftvärmepump kostar ofta runt hälften mot att köpa en ny, eller mer än så.

Bättre luftrening med nya luftvärmepumpar

Luftreningssystemen har också utvecklats. Idag kan Panasonics luftrening avlägsna nästan 100 % av bakterier, virus och allergener såsom pollen. En nya luftvärmepump kan alltså ge stora fördelar för hälsan.